Ślubowanie

dsc_199025 października 2016 r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. M. Konopnickiej w Wyszkowie odbyło się „Pasowanie na ucznia”. W tym dniu panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w naszej szkole, przyszli odświętnie ubrani, piękna dekoracja sali, Sztandar Ośrodka – to wszystko po to, aby ślubowanie wypadło jak najbardziej uroczyście. Prowadząca uroczystość powitała dyrekcję szkoły, nauczycieli i rodziców, a szczególnie gorąco bohaterów uroczystości – uczniów Część artystyczną poprowadzili starsi koledzy. Uczniowie zdawali egzamin z wiedzy, czy znają nauczycieli i pracowników naszej szkoły, odgadywali zagadki – „jaki to przedmiot”. Wszyscy uczniowie pomyślnie przeszli test.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed Pocztem Sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła, dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich uczniów. Złożyła również życzenia samych sukcesów w nauce.
Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów, długopisów i słodyczy oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
Uroczystość przygotowali: Renata Frąckiewicz, Elżbieta Piątkowska, Marta Groszyk, Tomasz Milczarczyk, Joanna Skurzewska, Małgorzata Druchniak, Justyna Rozbiewska i Maria Piekart.