Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie

7 lutego uczniowie Gimnazjum i ZSZ uczestniczyli w spotkaniu z Panią Elżbietą Smolińską – zastępcą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie. Wizyta eksperta w dziedzinie rynku pracy była ciekawym doświadczeniem na drodze wyborów edukacyjno – zawodowych. Uczniowie poznali zadania PUP i inne instytucje, które wspierają absolwentów w efektywnym poszukiwaniu pracy, pośredniczą w zatrudnieniu oraz aktualne dane dotyczące zawodów nadwyżkowych i deficytowych.
Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, którego celem jest aktywizacja uczniów w obszarze doradztwa zawodowego: wyposażenie ich w kluczowe umiejętności z punktu widzenia rynku pracy, przygotowanie do wyboru kierunku kształcenia, roli pracownika.
Uzyskane informacje uzupełniły tematykę realizowaną na zajęciach, pozwoliły odpowiedzieć na wiele nurtujących pytań i zapewne przyczynią się do podjęcia prze uczniów racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu oraz zniwelują niepowodzenia w poznawaniu i poruszaniu się po rynku pracy.

Małgorzata Pilacińska