Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Moje spotkanie z Marią Konopnicką”

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas IV-VII z autyzmem, lekką niepełnosprawnością intelektualną, zagrożeni niedostosowaniem społecznym na lekcjach języka polskiego brali udział w innowacji pedagogicznej „Moje spotkanie z Marią Konopnicką”.

obejrzyj          
Połączenie kunsztu literackiego, bogactwa treści i prostych form można odnaleźć w twórczości Marii Konopnickiej. Zawarty w jej utworach artyzm pozwala kształtować wrażliwość estetyczną dzieci, natomiast dzięki bogactwu przekazywanych wartości doskonale spełniają one rolę edukacyjno- wychowawczą. Tym samym utwory Marii Konopnickiej doskonale nadały się do wykorzystania na lekcjach języka polskiego.
Wszystkie cele innowacji zostały osiągnięte. Najważniejszym zadaniem było promowanie czytelnictwa oraz nauka czerpania przyjemności z obcowania z tekstem literackim. Dodatkowo uczniowie doskonalili technikę czytania, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz umiejętność uważnego słuchania tekstu czytanego. Uczniowie poznali biografię i wybrane utwory Marii Konopnickiej.
Istotą była praca i obcowanie z testem literackim, jednak wykorzystane zostały technologie nowoczesne: prezentacje, filmy, tablica multimedialna; a także technologie dawne: edycja tekstu i obrazu za pomocą diaskopu.
Zwieńczeniem innowacji było nagranie filmu, w którym nasi uczniowie czytają tekst „O krasnoludkach i sierotce Marysi” w formie Kamishibai. Ilustracje do teatrzyku przygotowali uczniowie na lekcjach plastyki.
Dzięki różnorodności form i metod pracy lekcje były wyjątkowo atrakcyjne. Dzieci chętnie brały udział w zadaniach proponowanych przez nauczyciela. Tym samym zaistniały doskonale warunki to kształtowania i rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych. Wymiernym efektem innowacji „Moje spotkanie z Marią Konopnicką” jest rozwinięcie wyobraźni dziecięcej.
Beata Glinka, Beata Wróbel