ŚWIĄTECZNA PAKA DLA BEZDOMNIAKA

Przekazaliśmy wszystkie zebrane dary Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Wyszkowie. Bardzo dziękuję uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie się w akcję pomocy bezdomnym zwierzakom.
M . Szydlik