Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października 2019 r. uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie przyłączyli się do „Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia”. Jest to akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. Jej głównym mottem są słowa „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

Już dzień wcześniej można było sprawdzić swoją wiedzę. Na korytarzu postawiono stoisko, gdzie na przerwach uczniowie mogli wylosować zadanie i za prawidłowe rozwiązanie dostawali w nagrodę cukierka. Akcja miała na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy podczas wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli okazję nadrobić te zaległości. Następnego dnia w klasach odbyły się egzaminy pisemne wśród uczniów szkoły podstawowej i szkoły branżowej. Miały one na celu wyłonienie Ekspertów Tabliczki Mnożenia. Najlepsi uczniowie otrzymali słodki upominek.

Punktem kulminacyjnym tego dnia były Patrole Egzaminacyjne na ulicach miasta. Uczniowie przepytali przypadkowych przechodniów, a także osoby pracujące w różnych urzędach i instytucjach. Każdy, kto przystąpił do egzaminu wybierał los z pięcioma przykładami mnożenia bądź dzielenia, jako działaniami wzajemnie odwrotnymi. Jeżeli zdający podał wszystkie poprawne odpowiedzi zdobywał tytuł i odznakę MT EKSPERT. Przepytaliśmy wiele osób. Z dumą stwierdzamy, że wyszkowianie w przeważającej mierze świetnie opanowali rachunek pamięciowy.
Koordynatorem akcji była p. Katarzyna Kulbacka