Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

29.09.2017 r. obchodziliśmy Światowy dzień Tabliczki Mnożenia.
Już dzień wcześniej można było sprawdzić swoją wiedzę. Na korytarzu postawiono stoisko, gdzie na przerwach uczniowie mogli wylosować zadanie i za prawidłowe rozwiązanie dostawali w nagrodę cukierka.
29.09. uczniowie i nauczyciele otrzymali zestawy zawierające 10 przykładów do samodzielnego obliczenia, uczniowie w zakresie 1-100, a nauczyciele w zakresie 1-500. Nauczyciele, którzy wzięli udział w akcji dostali odznaczenie „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. Najlepsi uczniowie otrzymali odznaczenie „Mistrz Tabliczki Mnożenia” i słodki upominek.
Sprawność w liczeniu jest potrzebna nie tylko w szkole, więc wyszliśmy w teren, aby sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia wśród mieszkańców Wyszkowa. Byliśmy w Starostwie, Bibliotece Miejskiej i w PZU, gdzie wręczyliśmy zestawy zadań dotyczące tabliczki mnożenia. Pracownicy wymienionych wyżej instytucji musieli zmierzyć się z przykładami w zakresie 1-500. W nagrodę zostali odznaczeni orderem „Mistrz Tabliczki Mnożenia”.