Świetlica

swietlica

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć,
lecz stwórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
aby samo wiedzieć chciało”.
                                                                          Janusz Korczak

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój ich osobowości.
Nasza świetlica oferuje dzieciom wiele atrakcji. Pomieszczenie jest dobrze wyposażone, przystosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Posiadamy wiele gier, puzzli, edukacyjnych pomocy dydaktycznych. Jest również telewizor, z którego chętnie korzystamy, oglądając ulubione programy edukacyjne oraz filmy. Dzięki hojności przyjaciół naszej szkoły oraz nauczycieli, świetlica na bieżąco otrzymuje pomoce szkolne, gry, maskotki, klocki i zabawki.
Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się według rocznego planu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego. Obejmują one: zajęcia dydaktyczne, czytelnicze, plastyczne, umuzykalniające, sportowe, relaksujące. Tematyka zajęć powiązana jest z kalendarzem rocznic państwowych, świąt kościelnych, uroczystości szkolnych i rodzinnych, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania dzieci oraz rodziców.
Zajęcia świetlicowe są przygotowywane w sposób, mający na celu rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia uczniów. Wszystkie zadania zawarte w planie pracy świetlicy realizowane są w klimacie zabawy, w czasie której uczniowie łatwiej przyswajają zaplanowane treści. Efektem pracy są oryginalne, pełne fantazji prace.
Forma zajęć jest zgodna z nadrzędnym celem świetlicy, jakim jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój ich osobowości. Propozycja zadań jest inna dla każdego wychowanka świetlicy – indywidualizowane są jego potrzeby, wynikające z poziomu edukacji, stopnia niepełnosprawności oraz planu dnia.

Świetlica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie funkcjonuje w sali nr 11 (parter).
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 -16:30 zapraszamy do naszego świata bajek, wierszy, gier i zabaw, proponując do wyboru różne formy zajęć.

Do świetlicy szkolnej mogą być przyjmowani uczniowie:
• na prośbę rodziców/prawnych opiekunów
• na wniosek wychowawcy, nauczyciela

Przyjęć uczniów dokonuje się na podstawie pisemnej deklaracji rodzica/prawnego opiekuna (oświadczenia)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej         – images (4)

Regulamin świetlicy szkolnej                            Tu podaj tekst alternatywny

 

ZACHOWANIE NA MEDAL

W bieżącym roku szkolnym wychowankowie świetlicy brali udział w konkursie ,,Zachowanie na medal”. W ciągu całego roku wychowawcy świetlicy ,,punktowali” uczniów za wzorowe zachowanie, zaangażowanie w pracę, kreatywność i pomysłowość przy wykonywanych zadaniach, a przede wszystkim za pomoc i koleżeńskość w stosunku do innych podopiecznych świetlicy. Pulę punktów zdobyli: Magdalena Giziewicz, Oskar Kokosza, Sylwia Powierża oraz Paulinka Karamuz. Podsumowanie konkursu, nagrodzenie zwycięzców odbyło się w dniu uroczystego zakończenia roku.

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy!

Małgorzata Pilacińska, Ilona Karpińska – Nawała