Szkoła Filialna w Niegowie

SZKOŁA FILIALNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W SOSZW Z SIEDZIBĄ W DPS DLA DZIECI W NIEGOWIE ORAZ GIMNAZJUM ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY         I SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY PRZYJMĄ UCZNIÓW:

 – niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim do realizowania obowiązku szkolnego w zespole rewalidacyjno – wychowawczym,

 – niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym do realizowania obowiązku szkolnego w gimnazjum oraz szkole przysposabiającej do pracy.

         Zachęcamy do podjęcia nauki w naszej szkole, która dysponuje kolorowymi salami lekcyjnymi, salą doświadczania świata, salą gimnastyczną, kuchenką dydaktyczną.      Przy szkole jest plac zabaw oraz teren zieleni.