Szkoła pamięta…

Uczniowie SOSW wraz z nauczycielami odpowiedzieli na akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Była to doskonała lekcja uwrażliwiania młodych ludzi, dająca możliwość kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich a przede wszystkim pozytywnych postaw i relacji czysto ludzkich.
25.10. 2019 r. uczniowie wraz z opiekunami udali się w różne zakątki naszego miasta, aby odwiedzić lokalne miejsca pamięci.
Klasa I-II a wraz z wychowawcą, panią Iwoną Chrostowską oraz klasa Ia z wychowawcą panią Joanną Juszczyńską odwiedzili pomnik mieszczący się przy dawnej siedzibie Gestapo przy ulicy Zakolejowej. Uczniowie uporządkowali pomnik, zapalili znicze oraz zapoznali się z historią bohaterów poległych w walce z okupantem.
Klasa VIu, VIIIuw z opiekunami: p. Marzeną Mejer, p, Pauliną Bralewską oraz p. Agnieszką Skoczeń również zapalili znicze przy pomniku na ul Zakolejowej. W hołdzie poległym złożyli własnoręcznie wykonaną wiązankę. Po powrocie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, dotyczącą historii bohaterów, którym poświęcony jest pomnik.
Klasa Vu wraz z nauczycielką p. Aliną Wojtaszek, włączając się w akcję odwiedziła lokalne miejsce pamięci poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego i wszystkim żołnierzom walczącym o niepodległość, mieszczące się na placu kościelnym Sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie. Uczniowie zapali znicze, pomodlili się za poległych oraz zapoznali się z historią bohaterów walczących o niepodległą Polskę, zakopanym na Łączce na Warszawskich Powązkach.
Klasa 7a wraz z wychowawcą p. Beatą Wróbel odwiedziła i uporządkowała trzy zaniedbane groby na terenie cmentarza parafialnego w Wyszkowie. Tego dnia uczniowie z należytym szacunkiem dla miejsca, jakim jest cmentarz oraz dla zmarłych, w zadumie i skupieniu zadbali o groby i zapalili znicze.
Klasy szkoły branżowej oraz kl. VIII z paniami: Beatą Glinką, Małgorzata Pilacińską i Elżbietą Iglik odwiedziły cmentarz komunalny w Wyszkowie a tam groby: ks. Stanisława Szulca – honorowego obywatela Wyszkowa oraz byłego katechety naszej szkoły; Henryka Bocheńskiego – byłego dyrektora naszej szkoły.
Jak co roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariusza pod opieka pani Izabeli Szczerby wybrali się na cmentarz parafialny przy ulicy Nadgórze. W ramach akcji odwiedzili pomniki poświęcone pamięci żołnierzy, którzy polegli w walce o wyzwolenie ojczyzny, odwiedzili groby pracowników naszej szkoły oraz porządkowali zaniedbane groby. Jako wyraz pamięci do zmarłych zapalili znicze.
Klasa II-III pdw z wychowawcą p. Wiolettą Dzik udała się na cmentarz parafialny
w Wyszkowie. W ramach przedsięwzięcia odwiedzili miejsca poświęcone pamięci bohaterów, którzy zginęli za wolną Polskę a związani byli z naszym regionem: Pomnik Pamięci Patriotów poległych o wyzwolenie Ojczyzny oraz Pomnik poległych w walkach
z Bolszewikami pod Wyszkowem w sierpniu 1920 r. Uczniowie uporządkowali również kilka zaniedbanych grobów i odwiedzili grób Henryka Bocheńskiego – byłego dyrektora SOSW,
na których zapalili znicze.
W akcję włączyli się również uczniowie SOSW szkoły filialnej „Fiszor” w Gaju wraz z opiekunem p. Aleksandrą Wierzchoń. Odwiedzili i uporządkowali Kapliczkę Powstańców 1863 roku w miejscowości Gaj na terenie gminy Zabrodzie.

31. 10. 2019r klasy VI a IV szkoły podstawowej wraz z wychowawcą p. Katarzyną Jończyk odbyli pieszą wycieczkę ,,Śladami tych co poginęli za Ojczyznę”. Zapalili znicze oraz odmówili modlitwę za zmarłych. Odwiedzili : Kwaterę wojenną , która kryje prochy oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego poległych w sierpniu 1920 r. mieszcząca się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Białostockiej, Pomnik Gloria Victis (zbieg ulic Pułtuskiej i gen. J. Sowińskiego) oraz pomnik mieszczący się przy dawnej siedzibie Gestapo na ulicy Zakolejowej, na którym mieści się napis ,,Chwała bohaterom poległym w walce z okupantem hitlerowskim o wyzwolenie narodowe i społeczne w latach 1939-1944. Składa hołd społeczeństwo Wyszkowa.