SZKOLENIE DLA RODZICÓW

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców naszych uczniów Zespół ds. wychowania i nauczania uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym zorganizował spotkanie z Panią psycholog Katarzyną Kmiołek pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie. Szkolenie odbyło się 14 lutego 2018 roku, miało charakter warsztatowy i dotyczyło „Sposobów radzenia sobie z agresywnymi zachowanymi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”.
Pani Katarzyna przedstawiła podstawy teoretyczne zagadnienia
a następnie zaprezentowała schematy postepowania oraz sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych w oparciu o analizę konkretnych przepadków. Spotkanie odbyło się w miłej i swobodnej atmosferze, a rodzice uczniów chętnie wymieniali się własnymi doświadczeniami. Ponadto każdy z zainteresowanych rodziców otrzymał możliwość indywidualnej konsultacji z prowadzącą szkolenie psycholog. Zebrane podczas szkolenia informacje oraz doświadczenia uczestników, pomogą nauczycielom oraz rodzicom w dalszym planowaniu współpracy podczas organizowania procesu wychowawczego uczniów.