SZKOLENIE Z TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

29.05.2019 r. w ramach WDN nauczycielki Alina Wojtaszek i Marta Wildangier-Ciuraj przeprowadziły szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych. Wzięło w nim udział
9 nauczycieli SOSW w Wyszkowie: Elwira Gajkowska, Ewa Łada, Paulina Bralewska,
Anna Rogowska, Monika Woźniak, Elżbieta Iglik, Aleksandra Wierzchoń, Joanna Juszczyńska oraz Joanna Skurzewska.
Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz uczniami wykazującymi zachowania niepożądane.
Nauczyciele mieli okazję obserwować jak wyglądają zajęcia indywidualne z TUS. Nauczycielka Marta Wildangier-Ciuraj z uczennicą Leną z klasy IIIaw odegrały scenkę
,,Robimy zakupy’’, w której dziewczynka zaprezentowała zdobyte umiejętności społeczne.
Następnie nauczycielka Alina Wojtaszek przedstawiła metodę przebiegu zajęć grupowych.
W stworzonej grupie z nauczycieli biorących udział w szkoleniu, przeprowadziła zajęcia
,,Prosimy o pomoc’’.
W trakcie szkolenia nauczyciele mogli zapoznać się z materiałami potrzebnymi
do prowadzenia zajęć.