Szkolny Dzień Sportu

24 stycznia 2020 r. w odbył się Szkolny Dzień Sportu połączony z warsztatami podsumowującymi wiedzę z pierwszego półrocza, dotyczącą edukacji zdrowotnej. Głównym celem zawodów była integrację środowiska uczniowskiego, zaangażowanie w aktywność fizyczną, zastosowanie zasad fair play, rozwijanie tężyzny fizycznej, koordynacji ruchowej i współzawodnictwa, utrwalenie wiadomości dotyczących zdrowego trybu życia i zasad zdrowego żywienia.
W imprezę zaangażowani zostali uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym klas I – VI Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie. Pierwsza część Dnia Sportu to rywalizacja drużynowa w pokonywaniu toru przeszkód oraz zabawy z chustą Klanzy, natomiast w części warsztatowej zespoły uczniowskie miały za zadanie odnaleźć prawidłowe etykiety do hasła „Jestem zdrowy gdy…”, narysować piramidę żywieniową i rozwiązać krzyżówkę.
Dzień sportu przebiegł w atmosferze zdrowej rywalizacji i wywołał u zawodników dobry nastrój na resztę szkolnego dnia.