Szlachetna pomoc

W tym roku, po raz drugi w historii Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie, cała społeczność szkolna przystąpiła do pięknego dzieła pomocy rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn.
Nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi wspólnie przygotowali ośrodkową SZLACHETNĄ PACZKĘ. Znalazły się w niej produkty żywnościowe, środki czystości i artykuły higieniczne, materiały szkolne, zabawki, gry oraz książki. Poprzez przygotowaną przez nas pomoc, chcieliśmy obdarowanej rodzinie przekazać sygnał, że “Jest dla nas ważna”.
Społeczność Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaangażowała się również w akcję „PACZKA” – POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE.
Tym razem zgromadziliśmy żywność długoterminową i środki czystości, będące produktami pierwszej potrzeby dla naszych Rodaków żyjących na byłych Kresach Rzeczypospolitej.
Akcja „Paczka” to nie tylko pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, ale przede wszystkim niezapomniana lekcja historii o czasach trudnych i ciężkich losach mieszkających na Wschodzie Polaków, a w końcu lekcja historii o utraconej Ojczyźnie. Przystępując do tego projektu, chcieliśmy szczególnie dotrzeć do naszych uczniów, by krzewić w nich patriotyczne postawy i uwrażliwiać ich na trudne sytuacje, których, na szczęście, na co dzień nie doświadczają. W przypadku obu akcji liczył się każdy gest, każda forma pomocy, które sprawiają, że dobroczynność jest wizytówką naszego Ośrodka.
Akcję koordynowały Renata Kościelewska i Anna Wróbel oraz Justyna Rozbiewska i Izabela Szczerba – liderki Szkolnego Koła Wolontariatu.