Turniej Bocce

4 grudnia 2018 r. jedenastoosobowa reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w II Zimowym Turnieju Bocce, zorganizowanym w Hali Sportowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie. Organizatorem imprezy było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie oraz Starostwo Powiatowe. W turnieju wzięli udział: Julia Filipiak, Aleksandra Pawlak, Amelia Zdunek, Joanna Kisiel, Julia Ćwik, Wojciech Gawroński, Oliwier Orszulak, Mateusz Rudnicki, Maksymilian Manowski, Kacper Sobczak, Michał Zając.
Celem imprezy było: upowszechnianie sportu oraz popularyzacja dyscypliny sportowej – bocce w środowisku lokalnym, kształtowanie aktywnego stylu życia, podnoszenie sprawności psychofizycznej, w tym: wydolności organizmu, koordynacji wzrokowo – ruchowej, umiejętności skupienia uwagi i koncentracji, integracja środowisk osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i otoczenia społecznego, popularyzowanie działalności podmiotów od lat włączających osoby z niepełnosprawnościami w życie lokalnej społeczności.
Bocce zadebiutowało w Wyszkowie w grudniu 2017 roku, dzięki inicjatywie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie oraz instytucji i osób, które wsparły inicjatywę m.in. Starostwu Powiatowemu oraz dyrekcji CKU i ZS nr 3. Bocce jest to popularny na świecie sport rekreacyjny. Nazwa pochodzi od przedmiotów, których się w niej używa. „Bocce” to po włosku kule. Gra posiada walory ogólnorozwojowe, gdyż pracuje przy niej bardzo wiele grup mięśniowych. Ponadto wyrabia dobrą ocenę wzrokową odległości, zwinność w rzucaniu oraz umiejętność koncentracji. Trening poprawia koordynację ruchową oraz wydajność organizmu. W trakcie meczu zawodnik musi wykonać około 100 różnych przysiadów, pochyleń, podskoków, z drugiej strony – gra nie wymaga intensywnego wysiłku fizycznego. Jej atutem jest również prostota zasad.
Nasi zawodnicy bawili się świetnie. Wszyscy otrzymali medale i drobne upominki.