UCZESTNICZYLIŚMY W GALI FINAŁOWEJ VI EDYCJI ,,GIEŁDY MOCY”

dsc_031119.10.2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ,,Giełda Mocy”, czyli targi pracy, ale jedyne w swoim rodzaju. Naszą szkołę, w nielicznym gronie zaproszonych, reprezentował Piotr Biernacki uczeń III klasy ZSZ, który przygotowuje się do roli pracownika. Galę poprowadził Pan Maciej Orłoś –niezapomniana osobowość ,,Teleexpress’u’’.
Giełda Mocy to innowacyjny projekt Stowarzyszenia ,,Otwarte drzwi”, promujący model zatrudnienia wspomaganego, czyli zatrudniania osób z niepełno sprawnościami, na otwartym rynku pracy – przy wsparciu trenera pracy.
Targi miały szczególny charakter, ponieważ w roli gospodarza występowali sami kandydaci do pracy – rzetelne, solidne i zmotywowane do podjęcia zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami, które promowały siebie i przekonywały zaproszonych pracodawców, że są mają predyspozycje do podjęcia pracy w danym zawodzie. Wydarzenie było okazją do poznania przedstawicieli różnych firm – potencjalnych pracodawców, a także wymianę doświadczeń i nawiązanie cennej sieci znajomości z osobami, które ,,wystartowały” już metodą zatrudnienia wspomaganego.
Małgorzata Pilacińska – doradca zawodowy