W Centrum Pieniądza

18 stycznia uczniowie szkoły zawodowej i starszych klas gimnazjum odwiedzili Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka i wzięli udział w zajęciach edukacyjnych. Celem zajęć było: przybliżenie zagadnień związanych z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej.
Udział uczniów w interaktywnych warsztatach edukacyjnych pozwolił poznać tajniki produkcji pieniędzy, sposoby ich zabezpieczania przez fałszerstwem, historię i zasady działania banków oraz zasady bezpiecznego korzystania z nowoczesnych metod płatniczych.
Narodowy Bank Polski stworzył uczniom możliwości atrakcyjnych metod przyswojenia treści programowych zawartych w podstawach programowych podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie. Stowarzyszenie „Nasza Zakolejowa” pomogło w sfinansowaniu kosztów dojazdu do Centrum Pieniądza w Warszawie.