WARSZTATY FLORYSTYCZNE

Po raz drugi w tym roku szkolnym uczniowie dwóch klas przysposabiających do pracy (I pdp i II- III pdw) spotkali się na warsztatach florystycznych z cyklu „ Cztery pory roku”.
„Zimowa Panna”, to hasło przewodnie zimowych warsztatów. Tym razem uczestnicy spotkania mieli możliwość stworzenia naturalnych choinek z mchu, które osadzili
w mikołajowych kubraczkach. Popularyzujemy styl eko, więc „ubranka” powstały
z materiałów wtórnych, a dokładnie puszek po produktach konserwowych.
Prowadzący warsztaty: W. Dzik