Warsztaty plastyczne „Tu Ryba, wzywam cię, akwarium.”

Warsztaty przebiegały w odmiennej niż zazwyczaj formie, gdyż były realizowane na lekcjach plastyki, przysposobienia do pracy oraz zajęciach indywidualnych i zasięgiem objęły ponad połowę uczniów Ośrodka. Na przestrzeni lutego i marca 2018 r. powstało ponad sto prac malarskich z różnymi wizerunkami ryb. Autorami są uczniowie klas I-III aw, III a, IV a, IV l, V a, VI a, VII a, III gu, I pdp, I pdf, II – III pdf i III pdp.
Podsumowaniem twórczych wysiłków była wystawa podczas tygodnia otwartego, której termin zbiegł się z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, przypadającymi na 2 kwietnia.
Spacerując szkolnymi korytarzami można wychwycić ryby tak czarowne i ujmujące, że ręce same składają się do oklasków.
Za pomocą plakatówek, akryli i temper, uczniowie uwiecznili ryby słodkowodne, morskie, egzotyczne i pospolite, począwszy od żarłacza białego, mieczyka Hellera, rozbory karłowatej, marmurkowatej pstrążenicy, kończąc na szczepańczyku karłowatym i ławicy śledzi oceanicznych.
Celem warsztatów było utrwalenie poznanych technik malarskich, określanie charakterystycznych cech ryb, ich budowy i kształtu oraz wyróżnianie i nazywanie barw.

Warsztaty przeprowadziły Joanna Niemczyk i Marzena Szulc.