Wiosenne spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku przyjechali do nas z montażem słowno-muzycznym pt. „Wiosenne spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego”. To wzruszające, kolorowe jak wiosna i bardzo mądre przedstawienie bardzo się nam podobało. Byliśmy wzruszeni, słuchając pięknych słów poety, które mówiły o pięknie przyrody, wierze, miłości, codziennym życiu i krzyżu, towarzyszącym każdemu człowiekowi w jego życiu. Dziękujemy zdolnym uczniom z Ulasku oraz pani Bogusi Woźnicy za chwile wzruszeń i radości.