Współpraca z Przedszkolem nr 1

Uczniowie klasy III aw od października brali udział w kilku zajęciach integracyjnych w Przedszkolu nr 1 w Wyszkowie. Najważniejszym założeniem była integracja uczniów z autyzmem z klasy III aw z przedszkolakami w celu nabywania umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji społecznych z rówieśnikami. Podczas tych spotkań dzieci z Ośrodka wykonywały wspólnie z maluchami prace plastyczne o różnej tematyce, np. z okazji Dnia Niedźwiedzia Polarnego oraz Dnia Dziecka. Następnie razem spędzali czas, bawiąc się w różne zabawy tematyczne.
Dzięki integracji uczniów klasy III aw z przedszkolakami, obie grupy dzieci mogły uczyć się prawidłowych zachowań społecznych, tolerancji i akceptacji. Dzieci z autyzmem poprzez przebywanie w grupie rówieśniczej miały szansę na naśladowanie prawidłowych zachowań, naukę interakcji społecznych i wykształcenie zachowań akceptowanych społecznie. Ich zdrowe koleżanki miały natomiast możliwość wykształcenia postawy wrażliwości i troski o inne osoby.
Organizator
Marta Wildangier – Ciuraj