Wyborów czas…

Wybory samorządowe w Polsce niebawem. W naszym Ośrodku władze samorządowe zostały już ustanowione. Spośród 19 kandydatów 26 września społeczność szkolna dokonała swojego wyboru. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Wiktoria Figura, zastępcami zaś Aneta Giziewicz oraz Oliwier Gierlicki. W zarządzie znalazły się także dwie Julie – Światkowska i Ekalt, które będą służyły pomocą swoim młodszym kolegom i koleżankom.
Gratulacje dla zwycięzców!!!