Wycieczka do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Uczniowie klasy VII i VIII w ramach realizacji zadań innowacji pedagogicznej pt. „Matematyczne Potyczki z Ekologią” uczestniczyli wraz z Paniami Marią Rutka i Anną Wróbel w wycieczce do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Leśnej w Wyszkowie.
Głównym celem wycieczki było zapoznanie uczniów z działalnością Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a także rozbudzenie zainteresowań związanych z ochroną środowiska, w tym z selektywną zbiórką surowców wtórnych.
Uczniowie poznali rodzaje odpadów, jakie można oddać do PSZOK, utrwalili poznane wiadomości dotyczące segregacji odpadów, zostali zapoznani ze standardami zbiórki obowiązującymi w mieście oraz zasadami postępowania z odpadami problemowymi. Każdy z uczestników otrzymał worki w różnych kolorach oraz instrukcję w formie ulotki, z którą łatwiej będzie segregować odpady w domu rodzinnym.
Odwiedziliśmy również skup złomu i makulatury, uzyskując informacje o cenach za poszczególne surowce wtórne. Uzyskane informacje posłużą uczniom do rozwiązywania praktycznych zadań matematycznych w naszej Szkolnej Lidze Zadanowej.

Maria Rutka