X Mazowiecki Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, Wyszków 2018

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie po raz kolejny był organizatorem Mazowieckiego Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Impreza odbyła się 17 listopada 2018 r. w hali sportowej WOSiR.
Organizatorem imprezy był szkolny Klub sportowy IKAR, a mózgiem całego przedsięwzięcia Pani Agnieszka Wojtkowska – nauczyciel Ośrodka.
Trening Aktywności Motorycznej to program rehabilitacyjno – treningowy dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w zawodach w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych. Celem imprezy było umożliwienie uczestnictwa w ruchu Olimpiad Specjalnych osobom z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonym upośledzeniem aparatu ruchu, popularyzacja Programu Treningu Aktywności Motorycznej jako programu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, podsumowanie efektów rehabilitacyjnych uzyskanych w czasie zajęć Olimpiad Specjalnych w regionach oraz rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie mazowieckim i integracja ze społeczeństwem.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Elżbieta Piórkowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pan Krzysztof Arbaszewski – Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym, Pan Zbigniew Zięcina – z-ca komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie, Pan Marek Wiśniewski – dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pani Joanna Korczakowska – z-ca dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie, Pani Krystyna Kurowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Pani Jadwiga Korzeniowska- przedstawiciel władz Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.
W Dniu Treningowym brało udział 31 zawodników zrzeszonych w 9 klubach sportowych z Warszawy, Ignacowa, Płońska, Goślic, Pułtuska, Brańszczyka, Niegowa, Gaju i Wyszkowa. Uczestnicy brali udział w różnorodnych konkurencjach na miarę swoich możliwości.
Na zakończenie zawodów wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale .
Bardzo dziękujemy grupie wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie oraz harcerzom z Hufca ZHP „Rój Promienistych” w Wyszkowie za pomoc i okazane serce. Sport łączy wszystkich i daje radość także niepełnosprawnym. Mogliśmy im podarować w tym dniu odrobinę szczęścia i uśmiechu. Dzięki nam odnieśli sukces na miarę swoich możliwości.
Organizatorzy