XVI Dzień Papieski ,, BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA”

100_525710 października 2016 r., w ramach obchodów XVI Dnia Papieskiego, panie Alina Wojtaszek i Bogusława Woźnica, zorganizowały zajęcia dla uczniów klas gimnazjum
i szkoły przysposabiającej do pracy pod hasłem ,,Bądźcie świadkami miłosierdzia’’.
Głównym celem spotkania było zachęcanie uczniów do podejmowania uczynków miłosierdzia motywowanych naśladowaniem Pana Jezusa oraz pogłębianie właściwego rozumienia pojęcia ,,świadek miłosierdzia’’ na podstawie nauki św. Jana Pawła II. Uczniowie obejrzeli prezentację, która przedstawiała życiorys Ojca świętego oraz fragmenty wypowiedzi papieża kierowane do ludzi młodych, w których zachęcał ich do bycia świadkami miłosierdzia. Uczniowie przekonali się, że Jan Paweł II był pozornie tylko zwykłą osobą, ponieważ całym swoim życiem pokazał, że jest wielkim worem do naśladowania.
Po obejrzeniu prezentacji uczniowie wykonali dwie tablice przedstawiające uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy. Odnosząc się do nauk Jana Pawła II, omówili potrzebę niesienia pomocy innym. Do każdego uczynku dopasowali konkretny uczynek miłosierdzia, jaki oni mogą spełnić. Przy wspólnym śpiewaniu hymnu Światowych Dni Młodzieży
,,Błogosławieni miłosierni’’, uczniowie wycinali papierowe serduszka z przesłaniem
XVI Dnia Papieskiego ,,Bądźcie świadkami miłosierdzia’’, które na zakończenie spotkania rozdali innym uczniom i nauczycielom naszej szkoły.

Organizatorzy: Alina Wojtaszek, Bogusława Woźnica