Z wizytą w Powiatowym Urzędzie Pracy

Uczniowie szkoły branżowej 20 maja odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie. Poznanie instytucji rynku pracy ma kluczowe znaczenie na drodze aktywizacji społeczno – zawodowej. Celem wycieczki było wspieranie przyszłych absolwentów w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy. Przewodnikiem uczniów była Pani Elżbieta Smolińska – v-ce Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która przyjęła nas niezwykle serdecznie i przełamała wszelkie obawy związane z pierwszymi krokami w zawodową przyszłość. Poznaliśmy specyfikę pracy w poszczególnych wydziałach urzędu, zadania i aktywne formy wsparcia, jakich udziela urząd pracy osobom poszukującym zatrudnienia. Należą do nich m.in.: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla osób bezrobotnych, staże pracy i programy wspomagające osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Dowiedzieliśmy się, że ofert pracy nie brakuje, a sukces zatrudnienia zależy od nas samych -co nas bardzo ucieszyło i zmotywowało do dalszej pracy. Ponadto, byliśmy pod wielkim wrażeniem ogromu pracy i form wsparcia na rzecz obywateli w procesie aktywizacji społeczno – zawodowej.
Wycieczka była dla nas ciekawym doświadczeniem i źródłem informacji, które zapewne przyczynią się do złagodzenia startu zawodowego.