Z wizytą w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie

Uczniowie klasy zawodowej I,II i III zfk wraz z wychowawcą odwiedzili Urząd Miasta w Wyszkowie. Celem naszej wizyty, było zapoznanie się z pracą w Urzędzie i zdobycie informacji, jakie sprawy uczeń-obywatel może w Urzędzie załatwić.
Kiedy dotarliśmy na miejsce, zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani przez Panią Anetę Kowalewską –Zastępcę Burmistrza i Pana Sławomira Cieślaka- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Pani Burmistrz przyjęła nas w swoim gabinecie. Opowiedziała nam, co jest przedmiotem działalności Urzędu i jakie są jego zasady funkcjonowania. Na koniec spotkania z Panią Wiceburmistrz zostaliśmy obdarowani prezentami, a kto chciał mógł skorzystać z okazji i zasiąść w fotelu Pani Wiceburmistrz. Kasia i Zuzia były najodważniejsze i skorzystały z propozycji. Jakie było ich odczucie ? Zuzia skomentowała tak „Fajnie było”.
Kolejnym punktem naszej wizyty było zwiedzanie budynku urzędu. Mieliśmy wielką przyjemność być oprowadzeni po urzędzie przez Pana Naczelnika Sławomira Cieślaka, który w bardzo przystępny sposób wyjaśniał po kolei na czym polega praca poszczególnych wydziałów. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie imprezy miasto planuje w najbliższym czasie (otrzymaliśmy program najbliższego wydarzenia), jakie inwestycje mają powstać w mieście, czy z jakimi problemami można zwrócić się do wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa. Wiemy też już skąd się biorą środki na sfinansowanie projektów realizowanych przez Urząd Miasta oraz do jakich drzwi zapukać, by złożyć wniosek o dowód osobisty.
Na koniec naszego spotkania odwiedziliśmy Urząd Stanu Cywilnego. Obejrzeliśmy salę, w której młode pary zawierają związek małżeński i wysłuchaliśmy historii, jak to dawniej bywało z zapisami w księgach prowadzonych przez księży. Obecność w sali ślubów wywołała dość żywe reakcje, zwłaszcza u dziewcząt.
Wycieczka spełniła oczekiwania uczniów. Pełni wrażeń i wiedzy na temat samorządu lokalnego, wrócili do Ośrodka.