„Zaczarowany świat książki”

Czytanie oraz stały kontakt z książką, ma bardzo istotny wpływ na rozwój dziecka. Kształtowanie kompetencji czytelniczych stanowi również jeden z głównych filarów edukacji wczesnoszkolnej. Samodzielne czytanie oraz słuchanie czytanych książek, pozytywnie wpływa m.in. na sferę poznawczą, wychowawczą i estetyczną a także rozwój wyobraźni u dzieci.
Tworząc plan działań realizowanych w ramach projektu zależało nam nie tylko na rozbudzeniu i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, ale w szczególności miałyśmy na celu stworzenie podczas czytania w klasie sympatycznej atmosfery kontaktu z książką a także ukazanie uczniom, że czytanie książek, może być ciekawym sposobem na spędzania wolnego czasu.
Inspiracją do stworzenia projektu edukacyjnego była również nowa odsłona kampanii społecznej pt. „Mądra szkoła czyta dzieciom” prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.
Projekt edukacyjny „Zaczarowany świat książki” przeznaczony był dla uczniów klasy III lw i klasy III a Szkoły Podstawowej. Realizowany był na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie od dnia 01.10.2016 roku do 31.05.2017 roku.
Cele ogólne projektu to:
• Upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów
• Kształtowanie za pośrednictwem literatury właściwych postaw moralnych
• Zachęcenie do systematycznego i głośnego czytania
• Wspomaganie rozwoju mowy oraz rozwijanie sprawności językowych uczniów
• Wyrabianie nawyków właściwego sposobu spędzania czasu
• Rozwijanie i wspieranie naturalnej ciekawości i kreatywności uczniów poprzez prace techniczno-plastyczne
• Rozbudzanie wyobraźni oraz stymulowanie rozwoju emocjonalnego uczniów
• Kształtowanie poczucia szacunku do książek
• Kształtowanie skupienia i uwagi

Realizując powyższe cele systematycznie słuchaliśmy przez 20 minut dziennie wybranych pozycji książkowych z tzw. „Złotej listy”. Dla urozmaicenia zajęć kilkakrotnie wysłuchaliśmy baśni z audiobooka, m.in. „Miś Uszatek”, „Pinokio”. W swoich klasach założyliśmy biblioteczki, a książki, które tam gromadziliśmy pochodziły z naszych własnych kolekcji. Podczas realizacji projektu odwiedziliśmy Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Wyszkowie w celu założenie karty bibliotecznej a następnie cyklicznie wypożyczaliśmy książki. Wzięliśmy także udział w warsztatach plastycznych organizowanych na terenie biblioteki przez panią Katarzynę Słowikowską. Nie zapomnieliśmy również o naszej szkolnej bibliotece, którą odwiedzaliśmy w każdy czwartek, uczestnicząc w lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez panią Anię Rogowską. Uroczyście obchodziliśmy „Dzień Bibliotekarza”, wręczając laurki z życzeniami dla Pań Bibliotekarek. W dzień patrona naszej szkoły Marii Konopnickiej, ilustrowaliśmy wybrane utwory poetki, a wykonane prace zostały wywieszone na tablicy w szkolnej bibliotece. Wzięliśmy udział w marszu „Moli Książkowych”.
Dwukrotnie uczestniczyliśmy w zaczarowanym teatrzyku Kamishibai, słuchując bajki pt. „Kotka Milusia” zaprezentowanej przez panią Dorotę Winczewską oraz baśni „Kopciuszek” – wszystkim jest dobrze znana, lecz odkryta została przez nas na nowo poprzez wspaniałą narrację pani Sylwii Jaworskiej, której wysłuchaliśmy podczas wizyty w Bibliotece Pedagogicznej. Raz w miesiącu uczestniczyliśmy w warsztatach plastyczno- technicznych, gdzie każdy z nas mógł przedstawić plastycznie swoją ulubioną, poznaną w danym miesiącu książkę.
Projekt edukacyjny „Zaczarowany świat książki” dobiegł końca, cele zostały osiągnięte, my jednak nie poprzestaniemy czytać książek, bo każdy dobrze o tym wie, że książka jest naszym przyjacielem.

Klasa IIIa i III lw wraz z wychowawczyniami p. Renatą Pietrzak i p. Martą Pazgier