„Zaczarowany świat książki”

dsc_1476Czytanie oraz stały kontakt z książką, ma bardzo istotny wpływ na rozwój dziecka. Kształtowanie kompetencji czytelniczych stanowi również jeden z głównych filarów edukacji wczesnoszkolnej. Samodzielne czytanie oraz słuchanie czytanych książek, pozytywnie wpływa, m.in. na sferę poznawczą, wychowawczą i estetyczną a także rozwój wyobraźni u dzieci.
Tworząc plan działań realizowanych w ramach projektu, zależało nam nie tylko na rozbudzeniu i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, ale w szczególności miałyśmy na celu stworzenie podczas czytania w klasie sympatycznej atmosfery kontaktu z książką a także ukazanie uczniom, że czytanie książek, może być ciekawym sposobem na spędzania wolnego czasu.
Inspiracją do stworzenia projektu edukacyjnego była również nowa odsłona kampanii społecznej pt. „Mądra szkoła czyta dzieciom” prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.
Projekt edukacyjny „Zaczarowany świat książki” przeznaczony jest dla uczniów klasy III lw i klasy III a Szkoły Podstawowej Specjalnej. Realizowany będzie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie w okresie od dnia 1.10.2016 roku do dnia 31.05.2017 roku. W ramach realizowanego projektu nauczyciel przez 20 minut dziennie będzie czytał uczniom wybrane pozycje książkowe ze „Złotej listy” polecanej przez ww. fundację. Ponadto uczniowie będą cyklicznie wypożyczać książki z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, uczestniczyć w lekcjach bibliotecznych, warsztatach i konkursach, a także wykonywać prace plastyczne na temat poznanych pozycji książkowych.
Projekt opracowały: p. Marta Pazgier i p. Renata Pietrzak