Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,
Zgodnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zajęcia w szkołach
zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020 roku. – z wyłączeniem Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

 Wychowawcy klas poinformują Państwa o  prowadzeniu kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Ośrodka.                   W przypadku  uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie naszych uczniów,  zaleca się korzystanie z materiałów edukacyjnych  rekomendowanych przez MEN, materiałów dla osób
z niepełnosprawnościami, które znajdziecie Państwo w poniższych materiałach:

(źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-niepelnosprawnych-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego?fbclid=IwAR0uzuNEPgxl49M_G11QNs6VYp4wetH1x5Jf44C08E-u4No1Ep4DkuflCXg